Realisatie en onderhoud groenvoorzieningen

Het groen in openbare ruimtes verhoogd de leefbaarheid in uw omgeving. Wij verzorgen het de realisatie en onderhoud van groenvoorzieningen. In samenwerking met onze opdrachtgevers realiseren we o.a. beplanting, gazons, rasters en meubilair.

Groenservice Twente is uw partner als het gaat om openbaar groen(onderhoud) en streeft er naar om als groenbedrijf een positieve bijdrage te leveren aan de openbare buitenleefruimte.

Aanleg en onderhoud van bedrijfstuinen

Een groene omgeving van uw bedrijf is voor veel ondernemers en bedrijven belangrijk. Uw bedrijfspand is tenslotte uw visitekaartje. Een goed onderhouden groene omgeving trekt de aandacht van velen.

Groenservice Twente verzorgt de aanleg en het onderhoud van uw bedrijfsgroen zodat het er altijd fris en netjes uitziet, zonder dat u er een omkijken naar hebt. U kunt kiezen voor een helder en transparant onderhoud waarbij w u een onderhoudscontract kunnen aanbieden. Samen met u bepalen we wat we wel en niet uitvoeren zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bos en Landschapsbeheer

Bent u op zoek naar een professional op het gebied van aanleg en beheer van landschapselementen, landgoederen en natuurterreinen? Wij verzorgen het onderhoud aan uw landschap.

Het onderhouden van het landschap draagt bij aan de versterking van recreatie, natuurwaarde en historische waarde. Maatregelen die hier toe kunnen leiden zijn: het opschonen van heideterreinen, afzetten houtwallen, herstellen hakhout, knotten van wilgen, plaatsen van hekwerken en afrasteringen.

Bij de aanleg werken wij met autochtone beplantingen zoals: Laanbomen, Solitaire bomen, Struiken en Bosplantsoen. Elementen die we aanleggen zijn onder andere, landgoederen, landschappelijke elementen, erfbeplanting en boomgaarden.